Vedno z vami!
Servisne delavnice, tehnični pregledi in registracije vozil potekajo nemoteno v Trebnjem in v Ivančni Gorici. Kljub temu, da smo zavoljo vašega in našega zdravja salona vozil KIA in Škoda začasno zaprli, smo vam še vedno povsem na voljo preko telefona, klepetalnika na naši spletni strani, e-poštnih sporočilih in družbenih omrežjih. V primeru, da bivate v drugi občini in bi želeli opraviti tehnični pregled ali servis, izpolnite izjavo za prehod v drugo občino, ali pa nam pišite in vam bomo izjavo posredovali.
Več informacij in kontakti

Tehnični pregledi

Opravljamo postopke tehničnih pregledov in registracije vozil, spremembe lastništva in sklepanje zavarovanj.

Pri podjetju Pan-Jan izvajamo tehnične preglede za vsa osebna vozila, tovorna vozila in priklopnike, traktorje, avtobuse in motorna kolesa. Tehnični pregled je za vsa motorna in priklopna vozila obvezen vsako leto, razen:

 • prvi tehnični pregled za osebna vozila je štiri leta po prvi registraciji, nato pa na dve leti do 8. leta starosti. Po 8. letu starosti pa vsako leto,
 • za nova tovorna je prvi tehnični pregled eno leto po prvi registraciji in vsako leto,
 • za vozila za prevoz potnikov ali usposabljanje kandidatov za voznike, intervencijska vozila (izjema so gasilska vozila) in vozila za prevoz nevarnih snovi je tehnični pregled vsakih šest mesecev.

Pri tehničnem pregledu se preveri delovanje zavor, zračnost podvozja, delovanje svetlobnih teles in nastavitve žarometov, ustreznost dokumentov, poleg tega se pregleda tudi stanje vozila, sledijo še meritve izpušnih plinov itd. (več podrobnosti)

DELOVNI ČAS

pon.-pet.:
7:00 – 20:00
sobota:
7:00 – 13:00

Tehnični pregledi Trebnje

Registracije

07 / 34 60 711

Preglednik

07 / 34 60 712

Tahografi

07 / 34 60 719

Vprašajte nas

Vse storitve v zvezi s tehničnimi pregledi izvajamo na obeh naših poslovnih enotah – tako v Trebnjem kot tudi v Ivančni Gorici. Organiziramo tudi tehnične preglede traktorjev na terenu.

Osebna vozila

Motorji

Traktorji

Tovorna vozila

Avtobusi

Prikolice

IZRAČUN STROŠKOV TEHNIČNEGA PREGLEDA IN REGISTRACIJE

Tukaj si lahko sami izračunate, koliko vas bosta stala tehnični pregled in registracija vašega vozila. Vnesite ustrezne podatke v spodnje okvirčke in dobili boste informacijo o skupnem strošku tehničnega pregleda in registracije.

TEHNIČNI PREGLED

— €

LETNA DAJATEV ZA UPORABO CEST V RS

— €

OSTALI OBVEZNI STROŠKI

— €

Skupno:

— €

Opravljamo tudi vse postopke, ki se nanašajo na registracijo vozila oz. podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja. Za slednje potrebujete sledeče dokumente:

 • dokazilo o istovetnosti stranke (osebni dokument s sliko)
 • prometno dovoljenje vozila
 • dokazilo o sklenjenem obveznem avtomobilskem zavarovanju (lahko ga sklenete tudi pri nas)
 • dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila
 • dokazilo o plačilu letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu.

Za spremembo lastništva vozila je potrebno predložiti:

 • prometno dovoljenje oziroma ustrezno potrdilo, če je le-to izgubljeno ali ukradeno,
 • listine o spremembi lastništva vozila (račun, pogodba, sklep, dogovor ali drug ustrezen dokument o prenosu lastništva),
 • fizične osebe osebni dokument (če opravljate registracijo za drugo osebo, poleg svojega osebnega dokumenta potrebujete še pooblastilo lastnika overjeno pri notarju ali na upravni enoti),
 • pravne osebe: matično številko ki jo lahko pridobimo iz statistični obrazec (AJPES-a na podlagi davčne številke podjetja), sklep sodišča, žig če podjetje posluje z žigom, davčna številka pooblastilo zakonitega zastopnika podjetja, če pooblasti tretjo osebo za opravljanje storitve
 • veljavno zavarovalno polico (ki jo lahko sklenete pri nas)

Opravljamo naslednje vrste postopkov ugotavljanja skladnosti vozil:

1. Identifikacija in ocena tehničnega stanja vozil

Vozila, katerih tip je bil homologiran v skladu s predpisi o ES-homologaciji. Omenjeni postopki se v skladu z zahtevami predpisov opravijo za rabljena vozila, pridobljena in predhodno registrirana v drugi državi članici EU in nova vozila z enotno evropsko homologacijo ali posamično odobritvijo, veljavno v vseh državah članicah EU.

Identifikacija in ocena tehničnega stanja vozil opravljamo za naslednje kategorije vozil:

 • kategorija M1 – osebna vozila;
 • kategorija N1 – tovorna vozila z največjo maso do vključno 3,5 tone;
 • kategorija T – traktorji;
 • kategorija O1 – priklopna vozila z največjo maso do vključno 0,75 tone;
 • kategorija O2 – priklopna vozila z največjo maso do vključno 3,5 tone;
 • kategorija L – dvo- in trikolesna motorna vozila.

2. Posamična odobritev predelanega vozila za:

 • kategorijo M1 – osebna vozila;
 • kategorijo N1 – tovorna vozila z največjo maso do vključno 3,5 tone.

Izvajamo postopke vpisa spremembe v potrdilo o skladnosti za posamezne predelave na vozilih in sicer:

 • zatemnitev stekel s folijo;
 • vgradnja mehanske naprave za spenjanj vozil (vlečna naprava);
 • zamenjava platišč / pnevmatik.

Za več podrobnosti si oglejte našo akreditacijsko listino in njeno prilogo, preberete pa si lahko tudi naše splošne pogoje poslovanja.

Osebna vozila

Motorji

Traktorji

Tovorna vozila

Prikolice

Pri podjetju Pan-Jan kalibriramo in pregledujemo tako digitalne kot analogne tahografe. Izvajamo tudi snemanje podatkov z vozniških kartic. Storitev izvajamo na sedežu podjetja v Trebnjem.

Zavarovanje, ki je obvezno za podaljšanje registracije vozila in pri spremembi lastništva vozila, lahko sklenete pri nas, pri čemer vam bomo prijazno svetovali in izbrali najugodnejše zavarovanje za vas. Poleg obveznega zavarovanja lahko pri nas sklenete tudi kasko zavarovanje.

Izbirate lahko med naslednjimi zavarovalnicami: Triglav, Zavarovalnica Sava, Generali in Grawe.

Tehnični pregledi Pan-Jan

VPRAŠAJTE NAS

PREKO ELEKTRONSKE POŠTE
ALI
PREKO TELEFONA

07 / 34 60 711

DELOVNI ČAS:
pon.-pet.:
7:00 - 20:00
sobota:
7:00 - 13:00