Obvestila

Zaposlimo tehničnega preglednika

13.10.2020 · Avtohiša Pan-Jan

Zaposlimo tehninega preglednika

Vas veseli delo na področju avtomobilizma?

K sodelovanju vabimo strokovno, energično in dinamično osebo, ki je pri svojem delu odgovorna, samoiniciativna in jo veseli delo na področju avtomobilizma.

Kandidat mora izpolnjevati:

(1) Izvajalci tehničnih pregledov morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo, delovne izkušnje, opravljen preskus usposobljenosti in pooblastilo v skladu z drugim odstavkom 59. člena zakona ter v predpisanih rokih obnavljati znanje.

(2) Ustrezna strokovna izobrazba je najmanj:
1. za vodje tehničnih pregledov: višja strokovna izobrazba katerekoli smeri,
2. za kontrolorje:
a) višješolska izobrazba: avtoservisni inženir, inženir elektroenergetike, inženir elektronike, inženir logistike, inženir mehatronike, inženir strojništva,
b) poklicna-tehnična izobrazba avtoservisni tehnik, elektrotehnik, elektrotehnik elektronik, elektrotehnik energetik, logistični tehnik, prometni tehnik, strojni tehnik, tehnik mehatronike,
c) srednja strokovna izobrazba: elektrotehnik, elektrotehnik elektronik, elektrotehnik energetik, logistični tehnik, prometni tehnik, strojni tehnik, tehnik mehatronike, ali
č) mojstrski izpit avtokleparski mojster, avtoličarski mojster, elektroinštalaterski mojster, mojster avtoelektrikar, mojster avtomehanik, mojster strojne mehanike, mojster strojnih inštalacij.

(3) Ustrezne delovne izkušnje so:
1. za vodje tehničnih pregledov najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju servisiranja ali popravil vozil;
2. za kontrolorje najmanj tri leta delovnih izkušenj v avtoservisni stroki na področju servisiranja ali popravil vozil.

(4) V dobo delovnih izkušenj iz prejšnjega odstavka se lahko šteje tudi doba, ki je bila opravljena v strokovni organizaciji na delovnem mestu, povezanim s servisiranjem, identifikacijo in oceno tehničnega stanja ali tahografi.

(5) Program usposabljanja in preskusov usposobljenosti kot tudi pogostnost in programe obnavljanja znanja določa predpis, ki ureja usposabljanje in preverjanje znanja izvajalcev nalog v strokovnih organizacijah.

 

Za razgovor pokličite: Roman – 041 649 264

PREDHODNA NOVICA

Team building na Vranskem

Team building na Vranskem

7.10.2020 · Avtohiša Pan-Jan

NASLEDNJA NOVICA

Odpiramo salone

Odpiramo salone

6.11.2020 · Avtohiša Pan-Jan