Novice

Ali veste kaj je delo računovodij in knjigovodij?

22.2.2023 · Anita

Ali veste kaj je delo raunovodij in knjigovodij

V podjetju Pan Jan so na teh delovnih mestih zaposlene tri strokovno usposobljene osebe.

Barbara, Tadeja in Jože skrbijo, da poslovni in finančni posli v podjetju PAN JAN potekajo v skladu z veljavnimi pravilniki ter zakonskimi predpisi. Pomembno je, da računovodja zelo dobro poznajo dejavnost podjetja, sestave bilance, računovodska poročila, zaključne račune, poslovna in finančna poročila ter še mnogo drugega.

Značilnosti dobrega računovodje je, da je dobro organiziran in urejen, le tako ne prihaja do napak. Delo s številkami zahteva natančnost in dobro organiziranost. Pri vseh zakonsko določenih rokih, poslovnih dogodkih in arhiviranju vse dokumentacije, je upravljanje s časom in natančna organizacija le-tega velikega pomena. S preudarno razporeditvijo dela lahko več časa namenijo pomembnejšim aktivnostim, kot le rutinskim opravilom. Dober računovodja sledi računovodskim standardom in je zavezan h kvaliteti, ima jasno vizijo, pozna vrednote in poslanstvo podjetja. Računovodja zna brati med vrsticami in ima oko za detajle, je inovativen, ustvarjalen ter sledi trendom in novostim. Uspešen računovodja razmišlja kot podjetnik in strmi k nenehnemu izboljševanju delovnih procesov, spremljanju novosti in implementiranje tega v svoj delovni proces. Se zna pogovarjati z nadrejenimi, poda svoje mnenje ter ideje in tako skupaj soustvarjajo uspešno poslovno pot.

Vse to in še kaj je naša računovodska triperesna deteljica, ki se med sabo zelo dobro dopolnjujejo. Vse te lastnosti pa se prepletajo z človeškostjo, srčnostjo in prijateljskimi vezmi, ki so ključni za timsko delo. Računovodstvo so možgani podjetja in so posredno in neposredno povezani s čisto vsakim delovnim mestom in zaposlenim v podjetju. Cenimo njihovo delo in se zavedamo, da z njihovim natančnim in skrbnim delom pripomorejo k uspešnemu poslovanju celotnega podjetja.

PREDHODNA NOVICA

NASLEDNJA NOVICA

Intervju z zadovoljno stranko

Intervju z zadovoljno stranko

24.2.2023 · Anita